English
خازن راه انداز موتور
خازن‌های موتوری دائم کار

خازن‌های موتوری تولید شده توسط این شرکت با استفاده از تکنولوژی روز و منطبق با استاندارد بین‌المللی IEC 60252 تولید می‌شود. دی الکتریک خازن‌ها از فیلم پلی پروپیلن (BOPP) در ضخامت‌های میکرونی و جوشن خازن‌ها از پوشش فلزی خیلی نازیک (کمتر از 0.3µm) تشکیل شده است. در محیط خلاء با نشاندن بخار فلز آلیاژی برروی فیلم پلی پروپیلن جوشن‌های خازن ساخته می‌شود. از محاسن این فن‌آوری ویژگی خود ترمیمی (Self Healing) دی الکتریک خازن می‌باشد، بدین معنا که در صورت بروز شکست عایقی در فیلم دی الکتریک با تولید حرارت موضعی و تبخیر لایه فلز در ناحیه شکست عایق، اتصال کوتاه برطرف و شکست عایقی ترمیم می‌گردد. پدیده خود ترمیمی در کسری از صدم ثانیه صورت پذیرفته و با توجه به مساحت جوشن خازن و سطح ناحیه تبخیر شده، در عمل کاهش قابل ملاحظه‌ای در ظرفیت خازن مشاده نمی‌گردد.

Rahshad Electric Co, All Rights Reserved.Design By Moballeghan Group.